To content (skip navigation)

polityka

Administratorem danych osobowych jest Ewa Saulewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FA-SOL-LA Ewa Saulewicz z siedzibą w 03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 119, NIP 7393676955 REGON 362599829 (dalej jako „Szkoła Muzyczna YAMAHA”).  Dane przetwarzane są w celach związanych z nawiązaniem kontaktu oraz przedstawieniem oferty edukacyjnej Szkoły Muzycznej Yamaha na podstawie art. 6 ust 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Dane są przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia nawiązania ostatniego kontaktu. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.